АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 4, 2021

Електрически табла за автоматизация на промишлени процеси ПРОКСА-ПЗСС

ПРОКСА-ПЗСС разработва електрически табла за автоматизация на промишлените процеси, целящи оптимизацията на времето за производство и намаляване на разходите в силозни стопанства, фуражни инсталации, инсталации за селекция на семена и други. Техническият персонал на фирмата се състои от електротехници, електрически дизайнери и софтуерни инженери. Този отдел е в състояние да предостави на клиентите цялостен проект за автоматизация, от планирането до инсталацията, от проектирането на електрически схеми до монтаж на апаратурата, от разработката на софтуера до програмите за изпълнение в инсталацията и пускането й в експлоатация.Индустриалните системи се конструират и монтират със специално внимание, като се използват материали с отлично качество, за да се гарантират решения с максимална издръжливост.ПРОКСА-ПЗСС използва най-модерните технологични решения по отношение на електрически и електронни компоненти.
Електрическото проектиране, планиране и производство съответстват на най-актуалните технически стандарти и правила за безопасност, и отговарят на действащите разпоредби на ЕС.
Системата за надзор, чрез софтуера, който предлага фирмата следва и подобрява световните практики и позволява наблюдение чрез отдалечен достъп.
Използваният софтуер може да се персонализира в зависимост от нуждите на клиента, лесен и интуитивен дори за тези, които нямат специални компютърни умения. Той контролира във всеки момент съоръжението, незабавно открива и съобщава за грешки и следи всички извършени промени или действия в регистрационни файлове.Реклама