АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 5, 2020

Изложението SOMMET DE L'ЕLEVAGE ще се проведе през 2021г.

Изложението SOMMET DE L'ЕLEVAGE ще се проведе през 2021г.

В светлината на влошените условия на общественото здраве, свързани с епидемията COVID-19, 29-тото издание на Европейското изложение SOMMET DE L,ЕLEVAGE, което беше планирано да се проведе от 7 - до 9 октомври 2020год. в Клермон Феран, Франция - се отменя. SOMMET DE L,ЕLEVAGE оглавява международните професионални изложения по животновъдство, като предлага всичко в това направление, а именно: млечно говедовъдство, месодайно говедовъдство, овцевъдство, коневъдство, козевъдство, техника, хранене, генетика, добри професионални практики и други.Организаторите на шоуто изказват своите благодарности към всички изложители, партньори и посетители за разбирането и подкрепата, проявата на солидарност и индивидуална отговорност. Специалистите вече работят усилено по предстоящото специално издание на SOMMET за 2021год., в това число 30-та годишнина на Европейското изложение за животновъдството. Планира се то да включва Национално първенство на породата Aubrac, откриване на нова постоянна зала с площ от 10.000м2, както и реорганизация на външната зона на шоуто. За 2021год., SOMMET DE L,ЕLEVAGE се подготвя да бъде отворен за посетители в период от 4 дни, вкл. от 5 - до 8 октомври 2021год.