АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 2, 2018

Изложението TECHAGRO ще се проведе за пореден път през април

Изложението TECHAGRO ще се проведе за пореден път през април

19.02.2018
От 8 до 12 април 2018г. в изложбения център в Бърно, Чехия ще се състои Международното изложение за земеделска техника TECHAGRO. Едновременно с това ще се проведат Международно лесотехническо и ловностопанско изложение SILVA REGINA и Изложение за възобновяеми източници на енергия в земеделието и горското стопанство БИОМАСА. Тазгодишното издание дава възможност за по-голямо пространство за растителна продукция, тъй като животновъдството, което спада към проекта ANIMAL TECH, се провежда само в нечетни години.
Тази година участие ще вземат около 800 изложители, а организаторите очакват повече от 100000 посетители. В селскостопанския сектор се представят практически всички марки от Европа. В съпровождащата програма и в експозициите може да се очаква презентация на тенденции, които влияят на сегашното селско стопанство, като пример се посочва използването на дрони, GPS или мобилни устройства, технологии за задържане на водата в почвата, прецизното селско стопанство. Като съставна част на изложението TECHAGRO 2018 ще бъде включена голяма изложба за пчеларство в галерията на павилион С, свързана с продажбата на пчеларски и пчелни продукти. Повече информация може да намерите на сайта на изложението.
Реклама