АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Имерис Минералс предлага продукти от минерални природни суровини

Имерис Минералс предлага продукти от минерални природни суровини

12.02.2019
Компанията е с дългогодишен опит и традиции в добива и производството на продукти на базата на минерални природни суровини и е част от Имерис Груп. Основните суровини, които дружеството използва, се добиват в района на град Кърджали. Чрез избор на правилните техники минералите се извличат в оптимални икономически и екологични условия. В края на своя експлоатационен живот, находищата се възстановяват по най-добрия възможен начин с цел съхраняване на природата. Над 90% от продукцията на Имерис Минералс България се изнася зад граница. Нейни клиенти са редица фирми от Холандия, Израел, Египет, Гърция, Турция, Австрия и други. Фирмата предлага богато портфолио от продукти с приложение в селското стопанство - Агроперлит, Зеолит, Минерална смес и Бентонит, които са с минерален характер, екологични и подходящи за влагане в биоземеделие. Имерис Минералс България е редовен участник в международната селскостопанска изложба Агра, където фирмата представя не само най-търсените, но и новите за българския пазар продукти. Тя предлага ефективни и конкурентни логистични услуги, а чрез морски, железопътен или автомобилен транспорт, надеждните доставки са нейн основен приоритет.