АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Иновативен стоманен соларен хамбар

Иновативен стоманен соларен хамбар

Минималистичната стоманена плевня е проектирана като съвременен хамбар, като основната цел на иновативната конструкция е да осигури арматура за фотоволтаична покривна система. Решението намира приложение във винаро-лозарските комплекси и други ферми, като има за цел да компенсира над 100% от енергийните им нужди. Също така конструкцията осигурява открито и закрито съхранение на селскостопанска техника, работилница и обособено пространство за животни. Хамбарът използва местния климат, като увеличава максимално напречната вентилация, усвоява дневната слънчева светлина и ги превръща в електроенергия. Стоманените панели, от своя страна, осигуряват сянка.Фотоволтаичната покривна система може да произвежда приблизително една трета повече мощност, отколкото е необходимо за съответното стопанство. Структурата е рентабилна и лесна за бъдеща поддръжка. Стоманената рамка осигурява устойчивост на конструкцията и слънчевите панели. Материалите, от които е конструирана са издръжливи и на особено сух климат, като свеждат до минимум необходимостта от ремонт. Хамбарът е напълно самодостатъчен от гледна точка на използваните възобновяеми енергийни източници и работи независимо от енергийната мрежа.