АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 7, 2017

Инсектицидна лампа Плюс Зап 30w за унищожаване на летящи насекоми

Инсектицидна лампа Плюс Зап 30w за унищожаване на летящи насекоми

14.08.2017
Инсектицидната лампа Plus Zap 30W за контрол и унищожаване на летящи насекоми мухи, комари и други има широк спектър на приложение както за професионални, така и за битови нужди. Тя се отличава с изключително високо качество на изработка и е част от най-успешната серия инсектицидни лампи в света - Insecto-O-Cutor на английската фирма Pelsis. Тази лампа е предназначена за моментално унищожаване на летящи насекоми в закрити помещения. Това се случва чрез високоволтова решетка с ток, като унищожените насекоми се събират в специален контейнер тип чекмедже, намиращ се в най-долната част на лампата. Иновативната решетка е изработена с анатомична форма за лесен достъп за подмяна на осветителните пури. Лампата има множество защити при почистване и сервизиране тя изключва напрежението автоматично, след като се издърпа контейнера за събиране на унищожените насекоми и се включва автоматично, след като се постави обратно почистен.
За максимален резултат лампата трябва да бъде разположена в най-тъмната чат на охраняваното помещение на височина около 2м от земята и да се избягва нейното разполагане в близост до други светлоизточници като прозорци или нормални осветителни тела.
Реклама