АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 3, 2020

Карти на сеитба и карти на почвени зони от My Data Plant

Карти на сеитба и карти на почвени зони от My Data Plant

My Data Plant прави още една крачка към постигането на равномерни посеви чрез използване на сеитбени норми според почвените условия. Системата дава информация относно количеството семена, които са необходими за дадена площ, както и средната сеитбена норма. Потребителите имат също възможността да идентифицират различията на почвените зони във всяко поле и съответно да адаптират сеитбените норми към конкретния тип почва.
В картите се представят почвените зони на всяко поле спрямо разликите в почвата - анализирайки тип, структура и използваем капацитет на полето, съдържание на хумус и уплътняване на почвата. Картите с почвени зони позволяват да се прави заключение за това, кои части от полето какви свойства на почвата имат - песъчливи, глинести, леки или тежки почви. В картите на сеитба се адаптират сеитбените норми към съответните зони в конкретното поле. Ползването на карти за прецизна сеитба и специфичните за типа почва сеитбени норми носи огромни предимства - оптимизиране на редовата сеитба, създаване на по-хомогенни посеви, улесняване на прибирането на реколтата и повишаване на количеството и качеството на добива, споделят представители на компанията.