АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Ламадор+ Импулс Супер защитава житните посеви от болести през есента

Ламадор+ Импулс Супер защитава житните посеви от болести през есента

Байер предлага пакет за растителна защита Ламадор+ Импулс Супер с множество ползи и технически предимства срещу болести през есента. Обеззаразителят Ламадор осигурява контрол върху широк спектър от болести, пренасяни чрез семена, почва или спори, както и физиологичен ефект върху културното растение, изразяващо се в здрави растения със силно развита коренова система и устойчивост от измръзване. Ламадор спомага за повишаване устойчивостта на засушаване поради по-мощна коренова система. Благодарение на действието на продукта културата се характеризира с подобрен хабитус - по-широки листа, по-голям диаметър на стъблото и повишена устойчивост на изтегляне и измръзване - скъсен мезокотил. Ламадор предпазва растенията от твърда и праховита главня, снежна плесен, фузарийно кореново гниене, а Импулс Супер решава проблемите с базично гниене, ръжди, брашнеста мана и други. Фунгицидът Импулс Супер има предпазно, лечебно и изкореняващо действие и може да се комбинира с други продукти за растителна защита. Повече информация е налична на интернет страницата или при регионалните представители на Байер.