АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

НАЗ отменя националното откриване на жътвата

НАЗ отменя националното откриване на жътвата

Поради увеличения брой на заразени граждани с COVID-19, Националната асоциация на зърнопроизводителите отменя официалното откриване на жътвената кампания и ритуалното зажънване на ръжта по международния проект "Хляб на мира". НАЗ се придържа към спазване на мерките за сигурност и изискванията за ограничаване на масовите събития. Асоциацията е официален партньор по Проекта за България от възникването му през 2012г. като добитата ръж от полето около Помирителната църква в Берлин е изпратена до всяка държава-участничка. Така през 2013г. се полагат първите ръжени семена на исторически важни места в 12-те държави. Традиционно всяка година представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната поема отглеждането на ръжта.НАЗ пожела на земеделските производители от цяла България успешна и богата жътва.