АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Националния съюз на Зооинженерите с нов председател

Националния съюз на Зооинженерите с нов председател

11.12.2018
Зооинженер Момчил Тасков, търговски мениджър на фирма Агритоп, е новият председател на Националния съюз на Зооинженерите в България. Той беше избран по време на отчетното събрание на съюза, което се проведе на 30.11.2018г. в Тракийски университет. Събранието премина при дневен ред, включващ избор на нов УС, приемането на нови членове и отчет за дейността на НСЗБ за периода 2016-2018г., който изнесе зооинженер Георги Йорданов, дискутираха се проблемите и перспективите в сектора. Присъстваха длъжностни лица, директорът на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството, изпълнителни директори и представители на развъдни организации, преподаватели и служители - зооинженери от Аграрния факултет на Тракийски университет, представители на научни институти и др.
"Изключително горди сме, че Момчил Тасков огласи съюза на зооинженерите в България. Това показва, че богатият опит, който той натрупа за тези близо 15г. във фирма Агритоп, се вижда и е още една оценка за цялата фирма и работата ни в посока развитие на българското животновъдство. Зооинженерите имат ключова роля в това развитие и тази професия трябва да се популяризира и развива.", съобщиха от фирма Агритоп.