АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 2, 2018

Нови измерения в термоформовъчното опаковане с X-line от Multivac

Нови измерения в термоформовъчното опаковане с X-line от Multivac

23.06.2017
Multivac предлага нов прочит на термоформовъчното опаковане със своята машина X-line. Като резултат от пълната си дигитализация, новото поколение сензорни системи и връзката с Multivac Cloud, X-line създава нови измерения по отношение надеждността на опаковането, качеството, представянето и бъдещите стандарти.
Multivac Pack Pilot прави възможна оптимална настройка на машината чрез употребата на нейното контролно управление. Когато се създават нови рецепти, машината сама определя оптималните показатели на работа, ползвайки данните за избраните формовъчни и лепящи инструменти, параметри за опаковката, продукт и опаковъчен материал. X-line разполага с ново поколение сензори - Multi Sensor Control, които контролират всички актуални данни по време на процеса на опаковане. Всички продуктови и системно зададени отклонения биват автоматично изгладени, а грешните настройки, направени от операторите, се откриват от машината и се визуализират. Благодарение на Multi Sensor Control, X-line работи непрекъснато на оптимален производствен капацитет. Интуитивният мулти-сензорен дисплей с интерфейс HMI 3 е с висока резолюция и улеснява контрола на операциите с машината, правейки ги дори по-надеждни.