АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

"Отворени врати - Вижте как го правим ние"

18.03.2019
На 21 март 2019г., от 13:00 до 17:00 часа, в гр. Долни Дъбник, обл. Плевен, ще се проведе мероприятието Отворени врати - Вижте как го правим ние, което се организира по проект на Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) CAP - Hot Spot, изпълняван с финансовата подкрепа на Главна дирекция Земеделие и развитие на селските райони към Европейската Комисия.
Събитието включва представяне на добри практики за проект Изграждане на овцеферма, реализиран от бенефициент Камелия-Васил Гетов 1 с финансова подкрепа по Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020г.
По време на посещението на биологичната овцеферма посетителите ще научат за историята на фермера - от зараждането на идеята за нейното създаване до успешната ѝ реализация, както и за цялостния принос на ПРСР 2014-2020 за осъществяването на проекта. Внедрените в стопанството нови технологии за ефективност в съвременното овцевъдство ще бъдат представени от съветника и доставчик на технологичното оборудване по проекта.
"Преди обиколката на стопанството, ще майсторим здравословно и ще похапнем вкусно в Ателие за здравословно хранене заедно с деца, ученици и всички гости", споделят от асоциацията.
Стопанството ще бъде отворено за деца, ученици, земеделци и всички, които искат да научат повече и да се запознаят отблизо с дейността на една съвременна биологична овцеферма.
Събитията Отворени врати - Вижте как го правим ние са прекрасна възможност за запознаване с динамичните технологии, за това откъде идва храната, какво вдъхновява и мотивира производителите и какъв е техният принос в опазването на околната среда, създаването на заетост и предоставянето на редица други блага. Ще бъдат представени и други добри практики от българското селско стопанство.