АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Пасифика Експерт от Байер е хербицид за смесено заплевеляване

Пасифика Експерт от Байер е хербицид за смесено заплевеляване

Пасифика Експерт е продуктът за смесено заплевеляване с три активни вещества на пазара и пълно покритие на житни и широколистни плевели. Хербицидът на Байер действа оптимално срещу житни и широколистни плевели и може да се прилага както наесен, така и напролет в зимна пшеница. Пасифика Експерт контролира упорити житни плевели като овсига, див овес, райграс, лисича опашка, ветрушка и други. Има много добър ефект и срещу най-често срещаните широколистни плевели като теменужка, лепка, подрумче, лайка, мак, полски синап, дива ряпа и др.Попаднал върху плевелите, продуктът бързо се абсорбира от листата и стопира растежа и развитието им веднага. По данни от компанията, от четвъртата до шестата седмица след третирането, плевелите са унищожени напълно. В същото време Пасифика Експерт защитава в максимална степен културното растение чрез вградената антидотна технология. Препаратът за смесено заплевеляване се прилага с прелепител Биопауър, който спомага за по-доброто покритие на плевелната растителност и бързото й загиване. Препоръчва се Пасифика Експерт да не се прилага при овес и ечемик. Допълнителна информация относно хербицидът е налична от представителите на фирма Байер в България.