АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Подвижно рамо SAC FRANCE улеснява доенето

Подвижно рамо SAC FRANCE улеснява доенето

Balance Arm SAC представлява подвижно рамо, което служи за поддържане на гумените маркучи за доене. По този начин се мамалява тежестта на тръбната доилна инсталация. Рамото се движи заедно с кравата и не пречи на работата на дояча по време на доене. Технологията е от неръждаема стомана и извършва свободни движения нагоре, надолу и встрани.Изследванията, свързани с разработката на подвижното рамо, имат две основни направления. Първото е свързано с дояча - целта е да бъде разработен прост механичен дизайн, който да позволява работа в безопасна и ергономична среда, което подобрява условията на труд на работниците. Второто направление е свързано със самата крава, като целта е балансиращото рамо да осигурява оптимално позициониране на доилния клъстер, като гарантира, че тежестта му е разпределена напълно равномерно. При комплексна работа и употреба, доилният клъстер е оптимално балансиран под кравата, подвижната доилна инсталация поддържа тръбата за мляко в правилната позиция и бива насочвана чрез подвижното рамо Balance Arm SAC. В резултат на това кравите се доят бързо и по правилен начин, като е намалено теглото върху вимето, което осигурява удобство на самите животни.