АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина V, брой 7, 2017

Подобрена версия на адиабатен охладител Fresco от КлиВенТо

Подобрена версия на адиабатен охладител Fresco от КлиВенТо

14.08.2017
КлиВенТо предлага на своите клиенти Fresco New - новата версия на охладител, работещ чрез изпарение на вода. Подобренията осигуряват електронна защита на помпата и електронна настройка на температурата и влагата. Охладителят е окомплектован с две автоматични системи - за почистване и дрениране. Новото управление може да командва до 30 броя съоръжения Fresco New.
Изпарителният метод на охлаждане се наложи поради широкия обхват на приложение и ниски експлоатационни разходи - работи само с електрически ток и вода. Заедно с осигуряването на студен и влажен въздух, използването на Fresco New намалява статичното електричество, премахва миризми от летливи материали и прахови частици. Плодовете и зеленчуците запазват своята свежест и съответно стойността си. В помещенията за отглеждане на животни се налага отвеждане на ненужната топлина и пари. Прекалено сухият въздух в мелниците може да затрудни смилането на житото. Тези проблеми се елиминират чрез използването на охладителите. Продуктът е внос от Systema Италия и работи вече в няколко български обекта - открит пазар за плодове и зеленчуци, цех за производство на чорапи, шивашка фабрика, захарни заводи и производствени помещения.
Реклама