АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 3, 2019

Проведе се националното състезание Млад фермер - регионален етап Северна България

Проведе се националното състезание Млад фермер - регионален етап Северна България

03.04.2019
Общо 81 деца се състезаваха, показвайки наученото, в националното състезание Млад фермер - регионален етап Северна България. За пръв път домакин на надпреварата е Професионална гимназия по селско стопанство Проф. Иван Иванов в град Долни Дъбник. Тазгодишното 10-то издание се организира от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието в Плевен. Партньор на срещата е Аграрен университет в Пловдив.
Една от целите на организаторите е демонстриране на уменията, които учениците в селскостопанските училища в страната придобиват, както и възможността им да прилагат съвременните технологии в областта на фермерството. Юбилейната 10-та надпревара даде среща на ученици от 28 професионални гимназии - от Ген. Тошево, Златарица, Каварна, Дулово, Бяла Слатина, Исперих и др, където учениците се обучават по професии, свързани със земеделието. Състезателната надпревара е организирана в три модула - растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство.
Пред младите растениевъди стоеше предизвикателството за разпознаване на семена от зърнено-бобови, зърнено-житни, технически и зеленчукови култури. Уменията в резитба на лозови растения и познанията за формиране на насажденията - средностъблен двустранен кордон, излъчи победителите, справящи се най-добре с ножицата. Доенето на крави и умелото справяне с управлението на трактор по предварително зададен маршрут, показа кои са наблягали в практическите занимания по време на обучението си.
Победители са участници от ПГСС Проф. Иван Иванов, Долни Дъбник. На второ място е отборът на Професионална гимназия по селско стопанство Дунавска земя, с. Ковачица, общ. Лом. На трето място е отборът на Професионална гимназия по земеделие Стефан Цанов, гр. Кнежа, обл. Плевен. На четвърто място е отборът на Професионална гимназия по аграрни технологии Цанко Церковски, гр. Павликени. На пето място е Професионална гимназия по селско стопанство Никола Пушкаров, гр. Попово.
Финалната надпревара в Националното състезание Млад фермер ще се проведе от 23 до 25 април.