АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Резервоар за транспортиране на дизел SAVI PL от Петрус

Резервоар за транспортиране на дизел SAVI PL от Петрус

Петрус е изключителен представителза България на италианската фирма SAVI, един от най-големите производители на резервоари и ведомствени бензиностанции. Полиетиленовите резервоари PL са одобрени за транспортиране на дизелово гориво, в съответствие с наредба ADR, и имат всички необходими обозначения. Мобилният резервоар PL, който Петрус представя на широкия кръг от потребители, е предназначен за транспортиране на дизелово гориво директно до обекта или машината, която трябва да бъде заредена. Тези резервоари са с вместимост от 220 до 440 литра, в зависимост от нуждите на клиента. Транспортируемите резервоари са направени от полиетилен с дебелина 7mm и са оборудвани с пластмасов отвор за зареждане, отдушник, скоби за повдигач и дръжки за ръчно повдигане. Моделът има инсталирани помпа за дизел за ведомствена употреба, модел Panther ByPass 3000, работеща при напрежение от 12V и дебит 46л/мин, електронен брояч К24 и автоматичен пистолет. Цялото това оборудване е обезопасено, като е поставено под заключващ се капак. Всичко това прави резервоарите за транспортиране на гориво PL особено подходящи за зареждане и доставка на горива на труднодостъпни места. Повече информация е налична от Петрус.