АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 4, 2020

Рециклирани продукти Reman Parts вдъхват нов живот на машините

Рециклирани продукти Reman Parts вдъхват нов живот на машините

Като алтернатива на оригинални резервни части, New Holland проектира цялостна гама от рециклирани компоненти с услугата Reman Parts. Това е процес, при който преди това използваните части се разглобяват, анализират, възстановяват и тестват, за да отговарят на всички характеристики на един чисто нов компонент. Reman предлага и оптимална защита - с най-добра гаранция в класа си. Това прави частите на New Holland Reman висококачествена, евтина алтернатива на оригиналните резервни части. С опцията за използване на Reman Parts земеделецът оптимизира времето и работата си, като избира лесно, достъпно и сигурно решение, за да намали неактивното време на своята машина.Рециклираните резервни части се изработват от инженери, фокусирани да работят само върху това. Тяхната експертиза, както и най-новите технологии, вложени в процеса на рециклиране, гарантират един технически издържан продукт, който води до подобряване на производителността на машината, тъй като процесът на рециклиране е адаптиран към всички актуални спецификации на новите резервни части.С използването на Reman Parts всеки показва социално отговорно поведение, като участва ефективно в прехода от консуматорско поведение и насърчаване на потреблението към политика, свързана с удължаване на жизнения цикъл на продуктите. На практика това означава намаляване на отпадъците до минимум, чрез стимулиране на повторната употреба на стоките и увеличаване на количеството на рециклираните материали. С Reman фермерите избират рециклиран продукт, използващ повторно ценни природни ресурси и така се отнасят с грижа за опазване на околната среда.
Повече зa Reman Parts може да се открие от официалния вносител на New Holland за страната - ИНТЕРАГРИ България. Специално за летния сезон, ИНТЕРАГРИ и New Holland правят изгодно предложение за фабрично рециклирани компресори за климатици на машини New Holland. Допълнителна информация е налична на националния телефон 0700 46 666 и на уеб страницата.