АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Решения за свързване на хидравлични системи от Ханза-Флекс

Решения за свързване на хидравлични системи от Ханза-Флекс

08.05.2019
Ханза-Флекс предлага комплектоване, производство и доставка на хидравлични и пневматични компоненти за високо, средно и ниско налягане, тефлонови маркучи за агресивни среди и високи температури; метални маркучи за екстремно високи температури; паро-водоструйни почистващи машини; присъединителна и нестандартна хидравлична арматура. Също така, търговия с хидравлични преси и оборудване за производство на хидравлични маркучи. Основните области на приложение на продуктите на фирмата включват машиностроене, каро и пътно-строителни машини, минна промишленост, корабостроене, дърводобивна, земеделска и земекопна техника, химическа, хранително-вкусова, винарска и пивоварна промишленост.
Продукцията на Ханза-Флекс е доказала своето качество и надеждност в резултат от постоянни маркетингови проучвания на потребностите на българския пазар и високите изисквания на клиентите. Важен елемент от фирмената философия, освен качеството на продукцията, е и бързото и качествено обслужване. Основната стратегия на фирмата е насочена към пълното удовлетворяване на специфичните изисквания на всеки клиент с предлагането на съвременна, персонална и комплексна услуга в областта на хидравличните системи.