АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Решения за съхранение на зърно от Агри Партнерс

Решения за съхранение на зърно от Агри Партнерс

27.06.2019
Фирма Агри Партнерс, основана през 2002 година със седалище в гр. София, извършва проектиране, доставка и монтаж на системи за логистика и съхранение на зърно. Името Агри Партнерс отразява принципите на партньорство в отношенията доставчик-клиент. Фирмата се радва на доверие сред клиентите си, базирано на познаването на земеделските процеси и нужди. Агри Партнерс разполага с екип проектанти и конструктори, търговски екип, екип по логистика на материалите и монтажна група за изграждане на предлаганите съоръжения, всички те високо специализирани в съответните области. Основни партньори в портфолиото на фирмата са Schmelzer, Ilpersa, Agralex, Oliver, Noro, Morillon и Westrup, като благодарение на установените отношения с тях, Агри Партнерс има възможността да предложи съвременни високопроизводителни решения за логистика и съхранение на зърно.
Фирмата има изградени вече няколко зърнобази и пуснати в експлоатация системи за автоматизирано пълнене на плоски складове, като основни клиенти на фирмата са Бревис, ЕТ Декаданс-Димитър Шишков, ЕТ Елвекс-Цветан Миков, ЕТ ИСМ-91-Иса Сали, Полигрейн и други, споделят от фирма Агри Партнерс. За повече информация се свържете с Агри Партнерс.