АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Селското стопанство и всичко за него ще се проведе в края на юли

Селското стопанство и всичко за него ще се проведе в края на юли

27.03.2019
Добрички панаир АД за XXVII пореден път организира Международно изложение Селското стопанство и всичко за него, което ще се проведе от 30.07. до 2.08.2019г. в СК Простор, Добрич. Изложението е утвърден форум на модерния бизнес в България, център за обсъждане на съвременните предизвикателства и тенденции за развитие на селското стопанство в Европейския съюз, за обмен на информация, за установяване на контакти между производителите и науката. Тематиката на изложението включва малогабаритна и едрогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, хранително-вкусовата промишленост и фуражното производство, селскостопански инвентар, парници и оранжерии, техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена, опаковъчна техника и аксесоари, сушилни инсталации, семена и посадъчен материал, хранителни изделия, ветеринарно-медицински препарати и специализирана литература.
Панаирът доказва, че Житницата на България - Добруджа е центърът, където може и трябва да се показват новите технологии, машини и съоръжения за селското стопанство, както и постиженията в земеделието. Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса от България и чужбина, превръщайки се в традиционен форум.