АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

Система за перфектно чиста вода за животните

Система за перфектно чиста вода за животните

16.08.2019
Оптималното снабдяване с перфектно чиста питейна вода е основна предпоставка за поддържане на здравето и продуктивността на всички селскостопански животни. Концепцията CD-san от немската компания Aumann Hygienetechnik, предлагаща продукти и оборудване за дезинфекция на вода, включва четири параметъра – време, температура, химия и механика, които дават възможност това изискване да бъде изпълнено.

Особено важно е във водата, предназначена за животните, да не се образува биофилм, или ако вече се е образувал такъв, той да се отстрани незабавно и надеждно. Наред с други неща, това е възможно благодарение на ултразвуковата система Harsonic. Harsonic е белгийска компания, която е специализирана в премахването на биофилм от белтъци, който образуват бактериите, навсякъде където се задържа вода. Чрез ултразвукови вибрации, с различни честоти, бактерийните клетки се разрушават. Концепцията CD-san, осигуряваща оптимално снабдяване на животните с хигиенично чиста питейна вода, е сред наградените иновации с достойния сребърен медал на изложението за животновъдство EuroTier, успели да впечатлят комисията на DLG като продукти полезни за здравето и продуктивността на животните.