АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 2, 2018

Суми Агро Европа закупи дял от испанската компaния Futureco

Суми Агро Европа закупи дял от испанската компaния Futureco

06.11.2017
Futureco Bioscience е един от най-големите производители на биостимулатори, биоторове и биопродукти за растителна защита. Компанията е с над 20-годишна история и търговска дейност в 28 страни, посветена на научноизследователската, развойната, производствената и световната комерсиализация на екологични продукти за опазване и хранене на селското стопанство. Тя произвежда и продава продукти за опазване и подобряване на здравето и производителността на селското стопанство, като в същото време намалява въздействието върху околната среда, запазвайки доброто здраве и равновесие между културите и околната среда.
Суми Агро Европа закупи дял от Futureco, с което ще получи достъп до широка гама от продукти с високо качество и конкурентни цени. Едни от първите продукти, които ще дойдат на българския пазар, са от линията SeiPro: Шигеки, Каиши, Кинактив Инишъл и Кинактив Фрут.
За повече информация, можете да се свържете с екипа на Суммит Агро. Суммит Агро е създадена през 1999 година като 100% собственост на Суми Агро Европа и дъщерна фирма на Sumitomo Corporation - Япония. Тя е част от Sumi Agro Group of Companies - мрежа от фирми в редица страни като Великобритания, Франция, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Румъния, Украйна, Русия. Суммит Агро е водещ доставчик на пестициди на българския пазар.