АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Тони Старт произвежда технологично оборудване за мини мандри

Тони Старт произвежда технологично оборудване за мини мандри

Тони Старт е компания, която разработва многобройни проекти за малки мандри, инсталации и машини за хранително-вкусовата промишленост. На този етап от развитието си, животновъдството се нуждае от все по-интензивно въвеждане на нови технологични процеси в ежедневната работа на фермерите. Решенията, които компанията предлага за сектора са свързани с цялостната оптимизация на работните процеси, намаляване влиянието на човешкия фактор и увеличаване производителността.Оборудването за мини мандрите, например е разработено според изискванията в законодателството за производство, преработка и доставка на малки количества суровини и храни от животински продукти. Тони Старт предлага също така допълнителна технология, която разширява възможностите на предприятието и може да се доставя поетапно. Разработеното оборудване позволява при подходяща комбинация между отделните елементи да се произвеждат сирене, кисело мляко, прясно мляко, кашкавал и др. Конструкцията и материалите отговарят на хигиенните норми за производство на хранителни продукти. Oсвен стандартни изделия, фирмата реализира и индивидуални проекти за нестандартни конструкции, съобразени с желанията на клиента за размер и форма.