АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021

Тороразхвърлящи ремаркета за агро сектора предлага Fliegl

Тороразхвърлящи ремаркета за агро сектора предлага Fliegl

Правилното торене с оборски тор е много добро решение за растенията и за крайните продукти. Въпреки това оборският тор често е изключван като вариант за торене. С машините на Fliegl, животновъдите имат възможност да използват рационално оборския тор. Fliegl Agrartechnik произвежда широка гама от ремаркета за разхвърляне на твърд оборски тор - от едноосни с обем на коша 6куб.м., до 3-осни с обем от 50куб.м. Добре познатата система, патент на фирмата - ремарке с хидравлично избутващата челна стена, е най-популярният продукт с много приложения и вариации. Челната стена разтоварва напълно коша и повишава ефективността.През 2019г. фирмата придоби производителя Brochard Constructeuer, като по този начин добави и тороразхвърлящи ремаркета с верижен транспортьор. Те ще се произвеждат в два варианта - със стена за разхвърляне на твърд оборски тор, с хоризонтални или с вертикални битери. Fliegl Agrartechnik отговаря на земеделските нужди с решенията си за разхвърляне на твърд оборски тор, независимо от големината на стопанствата. Ремаркетата са доказали своето приложение и са сертифицирани от DLG Германия. Информация за продуктите е налична при регионалните търговски партньори на фирмата.