АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 2, 2019

Яра България разполага със Smart решения за земеделието

Яра България разполага със Smart решения за земеделието

18.09.2018
Дигитализацията е бързоразвиваща се част от всеки бизнес сегмент. Основните индустрии бързо интегрират необходимите промени в процесите си, така че те да имат дори по-голямо въздействие върху света. По отношение на селското стопанство дигитализацията може да помогне на Европа и света да се справят едновременно с въпросите на продоволствената сигурност и околната среда. По думите на експерти, реализирането на тази визия ще изисква е-умения, подходяща широколентова инфраструктура и голямо управление на данните.

Agro Office е продукт, който се фокусира върху финансовата и агрономическата ефективност, като помага на земеделските стопани да вземат правилното решение по всяко време. С вече 10-годишен опит в областта на специфични земеделски софтуерни услуги, Яра България е на път да поднесе на родния пазар модул, насочен изцяло към прецизно земеделие и агрономически познания. Тази функция от вече добре познатия на земеделците Агро Офис, ще е в помощ на всяко едно стопанство, давайки препоръки за необходими моментни решения, които могат да допринесат за повишаване на добива, както и контролиране на ресурсите. За повече информация можете да се свържете с Яра България.