АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IX, брой 2, 2021


Сеялките HORSCH Pronto DC с иновативни подобрения

Немската компания HORSCH, представена в България от фирма АГРОТРОН-М, е утвърдила своето име в международен план с иновативност и качество. Компанията не спира да внася подобрения в продукти ...

Нови възможности за програмиране на системите с ISOBUS

Постоянните иновации в селското стопанство доведоха до появата на различни интелигентни машини, прикачен инвентар, сензори и софтуер. Това означава, че всички те могат да бъдат надеждно свър ...

Иновативни автоматизирани соларни пилешки къщи

Автоматизираните соларни пилешки къщи са технологична иновация в селското стопанство. Те представляват пилешки каравани, които автоматично се отварят и затварят. Тази автоматизирана пилешка ...

Tibot Spoutnic предлага решение за обучение на кокошки

Обучението на кокошки да снасят яйца в гнездата си е предизвикателство за фермерите, поради което Tibot Spoutnic предлага решение. Пилетата снасят яйца, където пожелаят, оставяйки работницит ...

Мембрани и покрития за компостни редове от Гимекспорт

Дружество Гимекспорт предлага на българския пазар мембрани и покрития за компостни редове. Благодарение на тях се постига висококачествен състав на компоста. Продуктите осигуряват пропусклив ...

DeLaval предлага система за захранване OptiDuo

DeLaval е един от лидерите в млекопроизводството. Компанията създаде технологията OptiDuo, която представлява роботизирано устройство за захранване на млекодайни говеда. Тази машина увеличав ...

Иновация за изхранване на бозайници от Big Dutchman

След успешно реализираната иновативна купичка за топло мляко CulinaCup и системата CulinaFlex, подпомагащи изхранването на голям брой бозайници в родилния бокс, Big Dutchman представя автома ...

Подобрители ПН-98 и ПП-76 за неутрализиране на кисели почви

Почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви ПН-98 и ПП-76 предлага на пазара Свилоза АД чрез дъщерното си дружество Свилоцел. Продуктите са с високо съдържание на калциев карбонат, ...

Borealis стартира производство на възобновяем полипропилен

Borealis започва производство на полипропилен на базата на възобновяеми суровини в производствените си централи в Белгия. Продуктът е в съответствие с целта на Borealis да произвежда рецикли ...


Прелисти новия брой

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

реклама


  • Кампания stopillegal.com