АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 2, 2018

Металагро представи разширена гама хедери на АГРА 2014

Металагро представи разширена гама хедери на АГРА 2014

07.05.2014
Освен познатите модели с работни ширини 4, 6 и 8м и класическа дължина на лифтера, фирмата представи модели с удължени лифтери, предназначени за семкарски слънчоглед, с работна зона 7,4 и 9,4м. Традиционно бяха представени класическите редови приспособления за слънчоглед с гумени ленти, доказали през годините своите възможности за жътва на слънчоглед с ниски загуби. Приставката за рапица отново се радваше на полуярност сред настоящи и бъдещи клиенти. Металагро предлага разработки на тази приставка и за всички модели житни хедери без ограничение на работната ширина и на вида на комбайна .
Изложеният раздробител за слънчогледови и рапични стебла на Металагро също е уникален със своите конструктивни нововъведения по отношение надежност и качество. Предлага се на пазара с транспортна система за движение по националната пътна мрежа, а също и с вариант за предна навесна система.
Адаптерът за качествена жътва на царевица също предизвика интерес със своите предимства - отлично работеща сечка, максимално добро копиране на терена и здрава конструкция. Освен демонстрираният 4-редови адаптер, Металагро предлага и 6/8/12 редови, с междуредова ширина 70 или 75см.