АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Сдружение МЛАДИ за Земята проведе обучение по биоовощарство в Пловдив

Сдружение МЛАДИ за Земята проведе обучение по биоовощарство в Пловдив

19.04.2015
Сдружение МЛАДИ за Земята проведе обучение по биоовощарство в Пловдив
На 28 и 29 март в Пловдив се проведе обучение по Биологично овощарство. Участниците се запознаха с техники и модели за производство на плодове по щадящ околната среда и здравето начин. Обучението бе в 2 части. Първата бе посветена на теория и запознаване с основите на биологичното и биодинамичното овощарство, както и приложение на пермакултурни принципи и техники, представени от Димитър Стоянов - земеделец от с.Бачково. Ивайло Попов, координатор Храна и земеделие в ЕС, разказа за възможностите за реализация на биологично произведената продукция чрез инициативата Фермерски пазари, a Йордан Великов разясни новостите по ОП "Развитие на селските райони" за новия програмен период.
Във втората част участниците засадиха фиданки, подходящи за биологично земеделие. МЛАДИ За Земята осигуриха традиционни за българските ширини плодни дръвчета - ябълка и праскова, с които участниците да започнат свои биологични овощни градини. Обучението бе организирано от МЛАДИ за Земята като част от проект Млади приятели на Земята, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.