АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Елексир Б.Г. предлага минерални торове на Elixir Zorka

Елексир Б.Г. предлага минерални торове на Elixir Zorka

23.10.2015
Вече втора пореедна година Елексир Б.Г. е търговски представител за територията на България на сръбската фабрика Elixir Zorka в гр. Шабац. Предлаганата гама включва комплексни торове SSP, NutriMap, Amosulfan, NPK, PK, Superstart.
От компанията споделят, че дори и за краткото време през което работят на българския пазар, минералните NPK - торове вече са добре познати. На доверието на фермерите у нас се радва формулация NP 10-20-0, както и други формулации NPK, като 8-15-15; 6-24-12; 6-12-24. През следващата година се очаква да стартира и производството на продуктите MAP, DAP и TSP, които са ново поколение на вече познатите на пазара и които имат много добра разтворимост в почвения разтвор, като осигуряват леснодостъпна храна за растенията. С тяхна помощ културите могат да усвояват хранителните вещества от почвата напълно, без те да се "губят" или "блокират".
Компанията има развита мрежа, като търговските мениджъри и дистрибутори са разположени в различни райони на страната, което допълнено от логистичните възможности на фирмата, както по суша, така и по вода, дава възможност комплексните минерални торове да достигнат до всяко кътче на България, независимо колко е отдалечено то.