АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Органомеден препарат Флорин 99

Органомеден препарат Флорин 99

23.10.2015
Органомедният препарат Флорин 99 е със защитно действие и оказва влияние върху цялостното физиологично поведение на растенията. Изпълнява функцията на фунгицид, бактерицид срещу гъбни заболявания и инсектицид срещу ларви и личинки на инсекти. Използва се за есенно, зимно, пролетно и лятно пръскане на овощни дръвчета, лози, плодни храсти и др. Есенно пръскане се извършва след опадане на листата, подрязване и почистване, зимно пръскане се провежда през февруари, а ранно пролетно - в края на април. Флорин 99 се използва и по време на вегетация на зеленчуци, цветя и други растения при необходимост.
За лози препаратът се приготвя със специален състав, съобразен с фазата на развитието им, като за определена фаза се включват и хранителни компоненти. Технологията на работа улеснява лозарите и любителите-земеделци и не са необходими предпазни средства. При овощни дръвчета и плодни храсти използването на органомедния препарат създава имунитет на растението и изпълнява няколко функции, като блокира къдравостта на листата, червеи в плодовете, гъсеници по дървото и т.н.
Съставът му може да варира съобразно необходимостта при зададената технология. Флорин 99 представлява комплекс от действия на една сложна верига от части, взаимозависими във функционално отношение - факт, изключващ какъвто и да е момент на случайност. Няма дублекс с използваните до момента препарати на медна основа. При големи засети площи може да бъде приготвен на място, като пести труд, превоз и пари. Органомедният препарат Флорин 99 отговаря на Европейските директиви и е с доказан практичен ефект - незамърсяващ околната среда и консумация без карантинен срок.