АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Участие на ЕКОФОЛ на БАТА АГРО 2015

Участие на ЕКОФОЛ на БАТА АГРО 2015

23.10.2015
Земеделци и търговци посетиха Екофол АД на БАТА АГРО, коментираха резултатите от изминалата трудна година и правеха планове за новата. Много клиенти идваха да благодарят за постигнати добри резултати. Акцент в разговорите бяха стимулаторите за семена Лактисем и листните торове Лактофол, необходими за ранните фази от развитие на растенията. Земеделските производители споделиха задоволство от прилагането на Лактифрост през есента за постигането на добре развита коренова система, подобрено усвояване на почвените торове, по-интензивно братене и успешно презимуване. Тяхното мнение е "По този начин се извлича и максимум от почвените торове, за които са изразходвани значителни средства."
Клиентите на фирмата знаят, че не трябва да разчитат само на късмета за предстоящата година. При изоставащо и неравномерно развитие - Лактофол основен+бор, при необходимост от задържане на надземната част и стимулиране на корена - Цинак. Всеобщо е мнението, че качествата на продуктите Лактофол и професионализма на специалистите от екипа, са се доказали на полетата в цяла България. Гордеем се, че това е българска фирмата, която работи с грижа за българското земеделие и икономика, споделиха от компанията.