АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 4, 2019

Златен медал за SULKY на Agritechnica 2015

Златен медал за SULKY на Agritechnica 2015

23.10.2015
Комисията за иновации на немската организация за селско стопанство DLG присъди златен медал на SULKY за проекта Connected Nutrient Management - Управление на торенето в реално време през интернет. Френският производител е пионер в новите технологии за тороразпръскване и за пореден път доказва капацитета си да внедрява иновативни решения за високо-прецизно и щадящо природата наторяване. Проектът е осъществен със съдействието на John Deere и други три компании - Landdata Eurosoft, Vista и Rauch.
SULKY осигурява възможност на потребителя на тороразпръскваща машина, снабдена с ISOBUS, да се свърже посредством интернет с базата данни на SULKY Fertitest и да експортира настройките на машината си към платформата myjohndeere.com. След това специфичните за конкретен вид тор параметри могат да се прехвърлят към кабината на трактора на дисплея John Deere GS 2630 посредством вграден модем. Тороразпръскващата машина получава автоматично всички необходими настройки, а операторът просто трябва да започне да тори. Главната задача на устройството е да установи чрез интернет непрекъсната информационна връзка от центъра за развитие на SULKY, който поддържа базата от данни FERTITEST, към полето.