АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Дестилерии за етерични масла, производство на Евротекс-2

Дестилерии за етерични масла, производство на Евротекс-2

18.09.2017
Евротекс-2 има дългогодишен опит в проектирането и производството на първокласни машини за хранително-вкусовата промишленост. Дружеството предлага апарати за периодична дестилация за етерични масла от 2 до 10 кубични метра, всяко от които е оптимизирано, с възможност да обработи няколко десетки тона на ден. Евротекс-2 проектира и произвежда всички необходими основни и помощни устройства, свързани с преработката на етерично-маслените цветни и тревни култури като дестилатори, кожухотръбни охладители, серпентинни охладители, кохобационни апарати, хамуратори и друго специализирано оборудване. В зависимост от вида на обработваните суровини и технологичното предпочитание, дестилаторите могат да извършват парна или водопарна дестилация. Извлечените посредством двата вида дестилация етерични масла се смесват до хомогенност в процес, наречен хамуриране, който се извършва по специфична процедура в специализиран съд.
Проектирани и разработени иновации от Евротекс-2, се предлагат на клиенти за напълно автоматизиран и софтуерен контрол на процеса на дестилация. По този начин се постига гарантирана точност в охладителния процес, скоростта на дестилата, постоянство и най-вече високо качество на крайния продукт.