АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Модулно изграждане на предприятия от БЛИЦ

18.09.2017
БЛИЦ предлага вече четвърта година на българския и световен пазар своята иновативна разработка - модулно изградени предприятия за преработка на мляко и такива за месо. Методът е патентно защитен от фирмата. Тези предприятия са едно комплексно решение за всяка ферма или инвеститор и позволяват стартиране на производството в срок от 2 до 4 месеца. Това е особено важно, когато става въпрос за вече изградени, работещи ферми. Предприятията са гъвкави по отношение капацитет, площ и произвеждани продукти. Икономическите анализи, направени през тези години показват, че това е реален начин за увеличаване приходите във фермата чрез добавяне на принадена стойност към произвежданата суровина. Показват го и вече немалкото работещи такива предприятия в цялата страна, независимо дали става въпрос за овче, козе, краве или биволско мляко. С натрупания опит БЛИЦ предлага не само доставката на тези предприятия, но и цялостно инженерингово решение - от проекта, изпълнението му до технологичното обучение на кадрите, които ще работят в тях.
Във връзка с предстоящото отваряне на мярка 4.2 от ПРСР, в БЛИЦ са готови да предложат също пълно съдействие и консултиране на проектите си за кандидатстване. Още повече, голяма част от предприятията, създадени от БЛИЦ, са успешно финансирани с европейски средства.
Мандрите са в пълно съответствие с европейските стандарти и това ги прави добро решение за предприемачи, които нямат собствени млекодайни животни, но имат бизнес план, пазарна стратегия и възможност да инвестират в такива производства.