АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VIII, брой 2, 2020

Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ТУ - Стара Загора

Съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и ТУ - Стара Загора

18.09.2017
На 9 септември в Двореца на културата и спорта в град Варна се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис - град Варна) и Технически университет (ТУ) - град Стара Загора, посветена на развитието в пчеларството. Една от темите бе повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти. На семинара професор Иванка Желязкова от Техническия университет в Стара Загора, запозна гостите с хигиенното поведение при пчелните семейства като фактор за повишаване продуктивността и качеството на пчелните продукти. Тя представи на земеделските стопани проучвания от хигиенното поведение на медоносната пчела в България.
Експертите от Териториалния областен офис на НССЗ в град Варна разясниха на участниците на семинара възможностите за подпомагане на земеделските производители, отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014-2020г.
Такива срещи-семинари, организирани от Националната служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - град Варна) и Техническия университет в Стара Загора, бяха осъществени в редица градове в страната от началото на годината - Силистра, Смолян, Кърджали, село Саладиново, Плевенско и други.