АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VII, брой 6, 2019

MULTIVAC ще представи иновативни опаковъчни концепции на Месомания 2019

MULTIVAC ще представи иновативни опаковъчни концепции на Месомания 2019

14.10.2019
По време на тазгодишната Месомания, MULTIVAC ще представи иновативни концепции в отговор на изискванията за рециклиране и намаляване на употребата на опаковъчни материали. Първостепенен приоритет на компанията беше разработването на решения, гарантиращи максимална степен на защита на хранителните продукти и едновременно с това минимален разход на суровините за производството на опаковки. В отговор на актуалните изисквания за намаляване употребата на опаковъчни материали, на тазгодишната МЕСОМАНИЯ, специалист в опаковъчните решения, ще представи концепцията си за производство на рециклируеми опаковки.
Базиран на основата на хартиени влакна MULTIVAC PaperBoard е предназначен за производството на рециклируеми MAP и Skin-опаковки. За обработката на PaperBoard термоформовъчните опаковъчни машини и трейсийлърите се настройват съобразно обема на производствените партиди и характеристиките на продукта, в зависимост от това дали той е например месо, риба, млечни продукти и други. В допълнение към машините могат да се добавят модули на MULTIVAC за зареждане, маркиране, етикетиране и отвеждане на опакованите продукти.
При опаковане с термоформовъчна опаковъчна машина могат да се използват картонени подложки, с които е възможно да се произвеждат опаковки с разнообразна дълбочина. В тях могат да се опаковат продукти с различен размер и форма. Paper-Board портфолиото включва картонени тарелки, картонени подложки и ролки.
По време на Месомания фирма MULTIVAC ще представи също така и иновативната концепция за производство на MultiFresh Skin-опаковки с помощта на термоформовъчна опаковъчна машина R 105 MF. Благодарение на вложените материали и автоматичния процес на опаковане, предлаганото решение се характеризира с оптимални разходи и висока икономическа ефективност, споделят от компанията.