АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 2, 2018

Siemens България ще реализира мащабен проект за Биовет

Siemens България ще реализира мащабен проект за Биовет

23.06.2017
Siemens България подписа договор за изпълнение на мащабен проект в Биовет, който се очаква да приключи до средата на октомври 2018г. С реализирането му компанията за производство на фуражни добавки, активни субстанции и готови лекарствени средства ще гарантира захранването с електричество на новия завод, който ще бъде изграден на площадката на Биовет в Пещера догодина.
"Благодаря на Биовет, че избраха нашите ноу-хау и експертиза. Подобен проект не е реализиран в България за последните 10 години", заяви главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова. Договорът включва проектиране, доставка и пускане в експлоатация на апаратура високо и средно напрежение, доставка на силови кабели за високо, средно и ниско напрежение и на система за автоматизация. Изпълнението му е свързано с изграждането на нова подстанция 110/6kV и рехабилитация на стара подстанция 110/6kV. Осъществяването на проекта ще осигури на Биовет увеличаване на захранващата мощност на завода и повишаване безопасността на условията на труд. След изпълнението на проекта Биовет ще разполага с напълно автоматизирана подстанция 110/6 kV, а операторите ще имат бърз и контролиран достъп до мрежата.