АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

С нашите решения агробизнесът е по-лесен

Разговор с инж. Петър Чернаев, Управител на ВИП Софтуер

С нашите решения агробизнесът е по-лесен

Уважаеми инж. Чернаев, нека най-напред запознаем читателите с вашата организация?
ВИП Софтуер стартира през 1998г. със създаването на малка програма за изчисляване на рентите в кооперация с 40хил. декара. От тогава до днес развиваме софтуерни решения за управление на агробизнеса. Обслужваме голям брой клиенти, както малки, така и големи структури. Предлагаме цялостно управление и автоматизация на процесите в реалното земеделие.

Първа ни рожба – Агросистеми, вече е на 15 години. Постепенно към нея се насложиха системи за следене на технологичните обработки, за отчитане на разходите по масиви и култури. Софтуерът работи с управленско, документално счетоводство и контрол, може да прави сравнителен анализи между трите, така че това е една наистина много сериозна система. За да бъдат удовлетворени по-малките производители, през 2007г. се появи нашата партньорска фирма ВА Консулт, която с наша помощ създаде Арендатор-БГ и Агромениджър-БГ. Те вече също са големи, не само като възраст, а и като функционалност.

През 2009г. се сблъскахме с един от основните проблеми - споразуменията за обединено ползване на земя, т.нар. комасации. Разбрахме, че той не толкова междуличностен, а по-скоро резултат от разминаване между регистрите на държавата, институциите и самите собственици и арендатори. Още тогава създадохме прототип на решението, но за първи път бяхме поканени да направим електронно споразумение на 83 хил.декара в с.Селановци през 2011г. Любопитно е, че в начало в залата бяха само 39 човека, но като видяха, че това решение е за тях, увлякоха се и завършихме с всички над 80 собственика.

С всеки един от нашите софтуери може да се подадат декларациите по чл.69 и 70. Имотите се проверяват за дублажи, неточности и за съвместимост, при това в съвсем кратки срокове. Когато декларациите са изчистени, на земеделците им предстои следващата доста по-тежката задача да намерят реално масивите, които ще обработват. Тук ние им предлагаме софтуер, с който сами могат да направят това, по най-лесния и бърз начин. Малките земеделци, за които не е рентабилно купуването на такъв софтуер, могат да използват услугите на партньорите ни от Земеделска Къща. Ползвайки нашия софтуер, по същия начин те изчертават земята, която реално се обработва.

Какви бяха следващите стъпки в развитието ви?
Следващата стъпка беше създаването на софтуер, обединяващ нещата. С него вече може да се прави баланс на цялото землище, да се сменят масиви за ползване и се дава една реална картина, кой кога, как и къде работи. В началото имаше естествено технически застъпвания и спорове, но със съгласуване мненията на ползвателите и със съдействието на общинските служби, противоречията се изчистваха. Факт е, че в общините, където работихме споразуменията се подписаха на 100%, белите петна се платиха с срок и всичко беше напълно изчистено.

Тази година акцентираме върху факта, че софтуерът, който прави споразумението вече е безплатен. В момента всички могат да заявят желание за конкретно землище. Искаме заявки от сега, за да изчистим техническите грешки още преди официално подаване на декларациите по чл.69 и 70. За тази услуга ползваме сървъри, с отделни бази данни, така че никой да няма възможност за неоторизирана намеса в данните на другите. След това ще предоставим на потребителите безплатен софтуер, с който те сами да управляват споразумяването помежду си.

Цената на останалите наши софтуери също е сведена до минимум. В момента лансираме цена от стотинка на декар на месец, което дава възможност да се подадат всички необходими справки към МЗ и да се направи очертаване. Така земеделците са лишени от възможността да се презастъпят случайно.

Какви решения давате за управление на самата ферма?
Може да направим почти всичко за управлението на една ферма. Като се започне с договорите за рента, системата за документооборота, темата за разделяне и преобразуване на имотите, до въпросите за избор, кои имоти да се наемат. Извършваме и самото начисляване на рентата. Със системата за застраховане фермерите могат сами да застраховат продукцията си. Могат също да отчитат и ежедневните разходи по култури и масиви, разходите за тор, препарати, горива и труд. Всичко това облекчава процесите по ежедневната работа във фермата.

Можем да ползваме информация от кантари на различни производители. Така автоматично се следи към кой силоз отива дадена продукция, води се бонифицираното тегло, реалното кантарно тегло, изчисляват се реалните кантарни разлики. Фермерът веднага знае колко ще струва продукцията, защото преките разходи се отчисляват още в момента на самото приемане.

Всяко едно действие, което се случва във фирмата има място в нашите софтуери. Можем да следим стойността на ремонтите, себестойността на всеки декар земя, както и да правим сравнение с миналата година. Софтуерът позволява кандидатстване по мерките за агроекология, позиционирайки, кои масиви ползвате и съответно доказвайки, че спазвате наложените агро-технологични изисквания. Наши клиенти се сертифицирани и по ISO9001, само благодарение на документооборота, воден от нашите системи.

Какви допълнителни ползи има от вашите софтуерни решения?
Ще дам един малък пример, попаднахме на недобросъвестен служител, които беше писал договори с мъртви души. Разликите се установиха при подаването на декларациите по чл.69 и 70, защото това не бяха имоти на написаните хора. Такива договори са били вмъквани само за по около 100 декара, но сумирано за последните 5 години се получава сума, многократно надхвърляща инвестицията в нашия софтуер. Това е още една причина, поради която бих призовал всички да инвестират в правилно управление на бизнеса си.

Бихте ли посочили клиенти, с които успешно работите?
Работим с много от големите земеделци и холдинги в цяла България. Един от любимите ни клиенти обаче е ЕТ Лачко Петров от с.Баница. Те първи закупиха наш софтуер през Интернет и от 2001г. до сега успешно използват решенията ни. Клиентите в Арендатор-БГ също растат и вече надхвърлят 500, така че ми трудно да изброя имена. Клиентите на Агросистеми също са различни, от най-малките с 1200 декара земя, до най-големите с над 60 хил. декара. Така, че въпросът не е кой е голям и кой е малък, а кой как иска да се развива на пазара. Земеделския бизнес е труден, но с нашите решения става доста по-лесен.

Каква компютърна техника и подготовка е необходима на фермерите?
ВИП Софтуер може да достави техниката, заедно със софтуерните решения. Не е нужно клиентът обаче да работи само с нас, т.к. всеки компютър, купен от магазина може да свърши работа. Ние ще му помогнем само със софтуера. На фермерите, занимаващи се с прецизно земеделие, ще кажем че четем данни от бордовите компютри и GPS-ите на почти всички машини. Същото се отнася и за кантарите.

Въпросът с подготовката на хората е по-сложен. Нормативната уредба се променя и изискванията към земеделците се повишават непрекъснато. Това е така, защото съвременният бизнес изисква все повече документация и точност. Оттам идва и необходимостта земеделците да бъдат точни и коректни. Предлагаме безплатни и платени обучения. Интересът към тях расте през последните години и броя на желаещите вече надхвърля капацитета, който имаме.

В заключение, какво ново могат да очакват от вас земеделците?
В скоро време предстои да завършим връзката с банковите системи, така че рентата да се изплаща с един клик на всички арендатори. В сравнение с ръчното раздаване, това ще бъде пъти по-лесно и бързо. Преговаряме и с няколко банки за изготвянето на автоматични бизнес планове, т.к. нашата системата има всички необходими данни за да подпомогне на реалния банков анализ. Не говоря само за чисто счетоводните данни, защото те много често идват бавно и не отразяват абсолютната действителност. Затова ние разграничаваме реалната дейност, управленската дейност и счетоводната дейност.

С наши партньори работим за автоматичен обмен на данни с GPS навигациите на машините. Имаме и решения за бензиноколонки, като в момента подготвяме вариант за връзка към НАП. Има разбира се и други неща, които мога да се направят за да бъде управлението на земеделския бизнес още по-добро.