АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Комбинирани устройства за проследяване и навигация за земеделски машини

Комбинирани устройства за проследяване и навигация за земеделски машини

На територията на ПК Зора край село Тръстеник, се проведе демонстрация на живо на системи за агробизнеса, съчетаващи проследяване на работата на дадена машина и навигирането є. Системите включват иновативни проследяващи системи с дисплей и функции за навигация и отчитане на извършената работа. На най-обикновени таблети беше инсталиран софтуер Агрозадачник (част от онлайн базирана система от приложения Арендатор Клуб), който ги превърна в идеалното съчетание от проследяващо устройство за земеделски машини с дисплей за навигиране на водача и автоматично отчитане на извършената работа. По думите на презентаторите за първи път на българския пазар излиза решение, съчетаващо и двата вида системи, специално пригодено за земеделските производители.

Системите са свързани директно с компютъра в офиса на земеделския производител, където той може да ползва функционалностите за планиране на бъдещите обработки и подаване на задачи към работниците. Това, както и отчитането става автоматично благодарение на двупосочна връзка между софтуера в таблета и този в офиса. Демонстрираният софтуер се предлага в два варианта – под името Агрозадачник, като самостоятелно приложение от системата Арендатор Клуб, и под името Модула на Агронома като функционалност, интегрирана в цялостната система за управление и контрол – Агросистеми. Зрителите на демонстрацията успяха да наблюдават приложението в реални условия на някои от най-новите системи в помощ на земеделския производител - Арендатор Клуб и Агросистеми, които се отличиха със своите възможности за двупосочна връзка между офиса и трактора, позволяваща подаване и отчитане на задача автоматично, без да се налага използваният досега трансфер с допълнително устройство.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини