АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 5, 2015

Доставяме елитен посадъчен и залесителен материал

Разговор с инж. Теодора Георгиева, Управител на Био Трии

Доставяме елитен посадъчен и залесителен материал

В началото бихте ли разказали за последните новости, свързани с Био Трии?
От 2012 г., когато приключи работата ни върху селекцията на три нови хибридни клона Пауловния: BELLISSIA и OXI, защитени като интелектуална собственост на фирмата ние се концентрирахме върху селекцията на нови сортове Годжи бери.

Голям успех за фирмата е регистрацията на наш сорт Годжи бери - JB1 в Официалната сортова листа на РБ. Това е първият официално регистриран сорт Годжи бери в ЕС.

В момента в процес на DUS-тестове е друг наш нов сорт Пауловния - PAULEMI.

Опишете целевия си пазар и уникалните характеристики на вашите продукти.
Нашата фирма е доставчик на висококачествен елитен посадъчен и залесителен материал на растителни видове перспективни за стопанско отглеждане.

Делът на Пауловнията в производството ни е 70%, а на Годжи бери - 28%. Различните стопански приложения изискват различни специфични характеристики, което ни провокира да работим върху разработката на специализирани сортове. И двата сорта Пауловния предизвикват особено голям интерес сред нашите клиенти и вече имената им „BELLISSIA“ - за дървесина и „OXI“ - за биомаса са разпознаваеми на българския и на европейския пазар и предизвикват особено голям интерес сред нашите клиенти. Голям интерес сред чуждестранните ни клиенти предизвиква сорта PAULEMI, преживяващ продължителни екстремни температури от -27° до +44°.

Още по-уникални характеристики имат сортовете ни Годжи бери. Най-специфичното за тях е, че започват да плододават активно още в годината на засаждане, за разлика от конвенционалния посадъчен материал, който започва да плододава едва на 4 година. Не по-малко уникално е и различието във вкусовите качества на различните сортове, и тяхната различна пригодност за по нататъшна употреба.

И на трето, но не на последно място ин витро технологиите, които използваме дават възможност за запазване уникалната генетика на всеки сорт във времето, както и гарантирано получаване на чист обезвирусен и устойчив на патогени посадъчен материал.

Какви са дългосрочните ви бизнес планове и как смятате да ги осъществите?
В дългосрочен план смятаме да продължаваме стратегията си за фирмено развитие, като разширим дейността си в няколко направления:

Първо - с разработката на ин витро системата за регенерация чрез соматичен ембриогенез, която да адаптираме към най-интересните за залесяване в България и Европа иглолистни видове. Това е амбициозна, но стратегическа задача с голям бизнес потенциал. Залесяването вече е мащабна Европейска даже световна политика. Тази обективна реалност ни мотивира да развиваме своя потенциал в тази посока.

Второ - да доразвием своя потенциал с тропическите видове, върху които работим в момента, тъй като те по същите причини, но отнасящи се за други географски региони откриват огромно бизнес пространство и възможност за устойчив бизнес.

Трето - да утвърдим Био трии като доставчик на иновативни и високотехнологични услуги и се превърнем в разпознаваема водеща фирма в областта на растителните биотехнологии.БИО ТРИИ

София 1331, ул. Банско шосе 7
088/ 7973181, 4303980