АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Две решения за навигациите – специализирано приложение и навигации от TeeJet

Две решения за навигациите – специализирано приложение и навигации от TeeJet

Русенска фирма създаде специализирана система за подаване, проследяване и отчитане на задачи за земеделски обработки. За да удовлетвори нуждите на клиентите тя предлага „Агрозадачник”, като решение за земеделци, които искат да обработват прецизно земята си без да влагат големи суми и навигации на TeeJet Technologies за онези, които държат на високата точност.

„Агрозадачник” е финансирана по програма „Конкурентоспособност” и е онлайн приложение за подаване на задачи с всички параметри – масив, машина, прикачен инвентар, вид обработка и предвидени ресурси. Комбинира се с мобилно приложение на таблет или телефон в машината, където задачата се зарежда и механизаторът ползва вградения GPS за навигация. Двупосочната онлайн връзка между приложенията помага за проследяване на работата в реално време и подаване на още задачи докато машината е на полето. При завършване на задачата се отчита извършената работа и вложените ресурси.

Тъй като вграденият GPS на повечето таблети и телефони не удовлетворява някои клиенти, фирмата предлага и високо точни навигационни решения на TeeJet, като Matrix 430, Matrix PRO 570 GS и Matrix PRO 840GS със или без допълнителна RXA-30 SBAS антена. Те имат ярък дисплей за удобна работа при силна светлина, вграден GPS, DGPS и GLONASS приемник, увеличаващ точността без допълнителни инвестиции. Имат възможности за очертаване на граници, картиране на обработките, сигнализация при застъпване, функция „Връщане до точка“ и др. Могат да се добавят и допълнителни опции за видео наблюдение, наблюдение на размера на капките, автоматичен контрол на секциите по щангата, сервоуправление и автопилот. Системите имат жироскоп за корекция на смущенията при движение. Съвместими са с контролерите на повечето торачки и пръскачки, предлагани у нас.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини