АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Технологични ВИП решения за всеки клиент

Разговор с инж. Петър Чернаев, Управител на ВИП Софтуер

Технологични ВИП решения за всеки клиент

Предлагате все повече технологични решения, свързани с работата на полето. Какви са разликите между различните решения, които предлагате?
Софтуерът, който сме разработили, се предлага под две марки, но решенията реално са много повече. Всичко зависи от това, каква степен на контрол и автоматизация желае клиента. И двете системи – „Агросистеми“ и „Арендатор Клуб“, имат опции за онлайн подаване, проследяване и отчитане на задачите - агротехническите мероприятия по блок, машина, водач.

Иновативността на нашите продукти се крие в думата онлайн. На пазара съществуват много решения, които са само за очертаване на масива и прехвърлянето му в навигациите, посредством флашка. Ние също предлагаме такъв вариант (бих казал на най-ниска цена), като имаме възможност да работим с почти всички марки продавани навигации, но обикновено целта е друга. В „Агрозадачник“, част от „Арендатор Клуб“, се стремим това да се случва в „реално време“, защото динамиката на вземане на решение за последователността на задачите за изпълнение е много голяма. С „Агрозадачник - Мобил“ превръщаме обикновен таблет в навигационна система – визуализираме границите на масива върху сателитна снимка, позицията на машината и обработената площ. При използването на това наистина евтино решение, механизаторът получава и автоматично отчитаща система, която спестява необходимостта от попълване на работна карта.

Тук идват разликите между нашите продукти. В „Арендатор клуб“ ние даваме възможността това да се препише обобщено в модул Себестойност и/или Склад и Счетоводство, за да се получи пряка и пълна себестойност. В „Модула на Агронома“ – част от „Агросистеми“, автоматизацията на процеса е пълна. От зареждането на горива, семена, торове и препарати (след претеглянето им чрез кантар), автоматично изписване от склада, до начисляване на себестойността на всички ресурси на всеки блок, от там и за всяка култура.

За да се изготви карта на масивите, сме предвидили много лек за ползване инструментариум, който дава възможност за зареждане на КВС в предвидения за свободно разпространение от службите формат. Интеграцията с другите модули на системата е безплатна и напълно автоматизирана за всички наши клиенти. Двупосочната връзка с договорите за аренда и наем е нещото, което ни отличава от другите софтуери, т.е. имотите, по правно основание „светват“ без необходимост от допълнителни действия като информацията за договора, арендодателя и др. се визуализира и филтрира леко.

Колкото до навигациите на TeeJet – те са наистина добро решение на разумна цена за хората, търсещи висока точност. Избрахме ги заради отличното качество, улесненото картинно меню и възможността за свързване със системи за автопилот и управление на инвентара. Цената на Teejet е наистина много по-ниска от останалите марки на пазара, защото в нея е включен и Glonass сигнал, а това се оказа решаващо за точността.

Преди малко споменахте електронен кантар и това ли е във вашето портфолио? Разкажете ни малко за него.
Нашето решение „Кантар“ е софтуерно и е работещо с почти всички производители на електронни кантари. Програмата позволява отчитането на входящи и изходящи тегления и издаването на кантарни бележки с всички данни за тегленето, водача и продукцията, като за разлика от другите решения на пазара, има възможност за директно завеждане на наличности в склада. Друго изключително важно предимство е възможността да се въведат данни за показателите на продукцията – влажност, глутен, хектолитрова маса и др. Във ВИП решението „Агросистеми“ може да се направи пълна автоматизация на процесите в цялото производство. Софтуерът за кантари позволява въвеждането на данните да е напълно автоматизирано - без оператор на кантара, чрез RFID технологията, като се направи комбинация „Агрозадачник“ или „Модула на Агронома“ със софтуера за кантар. Всичко зависи от желанията на конкретния клиент.