АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Бързо отчитане температурата на зърното в склада посредством Bluetooth

С навлизането си на българския пазар, иновативната английска компания Martin Lishman вече представи следващото си решение за мониторинг температурата на зърното.

Новият температурен сензор представлява подобрение на популярния Minitemp сензор. Ако преди беше нужно окабеляване, пресичащо всичкото зърно в складовете, за да се включат сензорите към температурните сонди, както и енергоемкото ходене върху камарите, за да бъде отчетена стойността от определен датчик, сензорът Minitemp Blue използва Bluetooth технологията, за да направи работата по-лесна, а отчитането на температурата бързо.

„Преносимият Minitemp монитор беше много добър помощник много години наред“, казва управителят на Martin Lishman Д-р Гавин Лишман, и той ще продължава да се използва на много места, където е необходимо, но времето за получаване на отчета и стойността на труда за отчитане на температурата на зърното са ключовите фактори за подобряване ефективността при съхранението му. Minitemp Blue е значително подобрение в тази посока, което дава възможност отчитането на температурата да става значително по-бързо в малки до средни по размер складове.“

При влизането си в склада, потребителите на Minitemp Blue имат възможност посредством приложение за смартфон да получат отчетените от сензорите стойности незабавно. Монтирани на 2м или 3м статични температурни сонди забити в камарата зърно, Bluetooth устройството ще предаде отчета на разстояние до 30м в зависимост от релефа на камарата зърно. Може да се наложи складът да се обиколи от няколко страни, но вървенето върху камарите ще бъде избегнато.

Разполагайки с възможност за получаване на незабавен отчет на температурите от различните датчици, отговорните за съхранението на зърното хора могат да вземат бързи решения кога и къде да бъде използвана вентилационната система на склада. А използвани заедно с автоматичния контролер за вентилатори на Martin Lishman може да допринесе за значителна ефективност при съхранението на зърно и значително намаление на разходите за енергия.

Също така, за извършените незабавно измервания, Minitemp Blue дава възможност отчетените резултати да бъдат записани и съхранени в база данни за период до 6 месеца, осигурявайки следващ анализ на исторически данни за съхраняваната продукция. Без съмнение това ще бъде от полза на тези, за които е важно регулярно да предоставят записи на параметрите на съхранение на зърното (напр. публични складове), както и за зърно, което е необходимо да отговаря на определени качествени параметри.

За оборудването за мониторинг и контрол на температурата на съхранявано в плоски складове зърно, осигурено от английския производител Martin Lishman, можете да попитате в Агри Партнерс - официален дистрибутор за региона, както и на интернет адреса на фирмата.АГРИ ПАРТНЕРС

София 1618, бул. Цар Борис III 168, Бизнес център АНДРОМЕДА, офис 23Б
088/ 8832040, 8288311
  • office@agri.partners