АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Дюпон™ с напълно обновено портфолио за тази година

Дюпон™ с напълно обновено портфолио за тази година

От сливането на Дюпон™ и ДАУ™ Агросайънсис произхожда раждането на една нова компания Corteva Agriscience™, която ще обединява трите бранда – Пионер™ Семена, ДАУ™ Агросайънсис и Дюпон™ Растителна Защита. Поради това сливане портфолиото на Дюпон™ тази година претърпя редукция, но по-голямата част от продуктите все още присъстват в него, а към тях са добавени и нови.

Основен сегмент на нашите земеделски земи са житните култури, така че продуктите също са насочени основно натам. Тази година Дюпон™ представя нов фунгицид, наречен Сиелекс™. Той се отличава с новото си активно вещество от групата на SDHI инхибиторите и е в течен вид. „Действително, активното вещество е в най-нова разработка, наречена Пентиопирад, и не е влизало в полетата на нашите земеделски производители. Това го прави продукт, който отваря доста хоризонти и дава възможност да направим покритие на абсолютно целия спектър от заболявания при житните култури“, споделя Валентин Реджев, Търговски представител на Дюпон за Южна България. Като добавка второто активно вещество е ципроконазол от групата на триазолите, което дава допълнително разширяване и удължаване във времето на действието. „Разбира се, като всеки един от продуктите ни, предлагаме Сиелекс™ в два варианта – както за първо фунгицидно третиране, така и в по-голяма доза за второ фунгицидно пръскане“, продължава г-н Реджев. Към продукта не е необходимо да се слагат прилепители, тъй като е ОД-формулация и самият прилепител се съдържа в него.

Портфолиото на Дюпон™ е подкрепено с вече утвърдили се продукти на българския пазар. Сред тях е Кредо™ 600 СК с второ търговско наименование Плинкер™ 600 СК, който се налага и дава много добри резултати както при ечемик, така и при пшеница. Активното вещество е пикоксистробин, който има системно и растежно-регулаторно действие. Другият пикоксистробин съдържащ фунгицид е Аканто™ 250 СК с второ търговско наименование Акапела™ 250 СК, утвърден в житни и рапица. „Съветваме нашите клиенти за подсилен ефект да го комбинират с допълнителен триазол“, препоръчва г-н Реджев. Третият продукт от групата е Аканто™ Плюс, който е уникален като разработка. Тази година фунгицидите Сиелекс™ и Аканто™ ще се предлагат в пакет, така че да бъдат по-изгодни за фермерите. Аканто™/Акапела™ и Аканто™ Плюс имат регистрация освен в житни култури, също в рапица и слънчоглед.

„Тъй като аз обикалям в района на Южна България, царевицата е култура, която навлиза много често в полетата на земеделските производители там и се отглежда както за зърно, така за силаж и биогаз. Тя изисква много висока атмосферна влага, както и поливки, но въпреки това намира място в сеитбооборота на земеделските производители“, разказва Валентин Реджев. Тази година Дюпон™ предлага нов хербицид в царевица – Виктус™ ОД. Активното вещество е чист никосулфурон и това, което го отличава от останалите никосулфурони е, че е ОД-формулация. Не е необходимо да се използва прилепител към продукта. „Когато сме обследвали предварително полето, ние можем да дадем препоръка според състоянието на заплевеляването му. И ако степента на заплевеленост е по-сериозна, ние минаваме в следващата категория хербициди, където се намира Ариго™“, продължава г-н Реджев. Ариго™ е на пазара от миналата година и е комбинация от три активни вещества – никосулфурон, римсулфурон и мезотрион.

Друг продукт, които е вече няколко години на пазара и се е утвърдил като лидер в царевицата, е Принципал™ Плюс. Той е изключително селективен към културата, съдържа 3 активни вещества – никосулфурон, римсулфурон и дикамба, която е за контрол на широколистните плевели. Препоръчително е про дуктите, съдържащи дикамба, да се използват до 6-ти лист.

Освен при житни и технически култури Дюпон има интересни предложения и в специалните култури – зеленчуци, овощни и лозя. При инсектицидите компанията препоръчва Видейт™, който е с много широк спектър на действие както за нематоди, така и за червеи. Отново е във флекси формулации – гранулатна формула и за тези, които са снабдени с изградени капкови системи, течна формулация. „Това е един уникален продукт, който отглеждащите зеленчуци са изпитали и знаят неговото широко действие“, споделя Валентин Реджев. Топ инсектицидът на фирма Дюпон™ е Ланат™ 25 ВП – продукт от първа група на отровност. Действието му е широкоспектърно, действа на яйце, ларва и възрастно.

„Това е един много добър продукт със силно изразен нокдаун ефект. От момента на третиране до 15 минути настъпва летален край на неприятелите“, добавя Реджев.

От групата на фунгицидите фирма Дюпон™ тази година ще предложи няколко продукта. Икуейшън™ Про има регистрация както за зеленчуци, така и за лозя. По този начин контролира обикновената мана. Съдържа две активни вещества – симоксанил (който е със системно действие) и фамоксадон (който е с контактно действие). „Нашият съвет към земеделците е да не се пренебрегват контактните съставки, те имат своята цел. Имат задачата да направят едно покритие на листната повърхност, да защитят ненавлизането на системните съставки, да се слеят с тъканта на растението, да се трансформират по нарастваща тъкан и да извършат лекуващата част“, продължава г-н Реджев.

В много от случаите, когато растенията се третират, те не са 100% заразени. Целта е да има и предпазване на здравите растения. Именно това се постига с комплементарното действие на двете активни вещества в Икуейшън™ Про.

Топ фунгицидът на Дюпон в лозята е Талендо™ Екстра. Той е с това търговско наименование на пазара от две години, преди това се наричаше само Талендо. Към основното активно вещество прокиназид е добавен един триазол – тетраконазол, който допълнително подсилва действието на прокиназида. „За този продукт мога да кажа, че е с впечатляващо действие – освен системното му той има и силно газово действие, благодарение на прокиназида. Затова ние го препоръчваме в период, когато имаме възможност да третираме лозята и не достига работният разтвор. В тези случаи, за да се използва максималният ефект на газовото действие, там където не може да достигне разтворът, идват на помощ газовите изпарения на самия препарат. Това е точно малко преди да се затвори чепката на гроздето“, разяснява г-н Реджев.

Друг продукт от групата на фунгицидите е Корсейт™ 60 ВГ. Това е различна формулация от досегашния Корсейт РВП, която има чист симоксанил и регистрацията є е само за зеленчуци. „За тези колеги, които искат и правят разширено приложение, могат сами да си добавят медната съставка, отсъстваща в случая. И да прилагат в лозя, като сами си направят формулацията“, добави търговският представител на Дюпон.

По отношение продуктите на ДАУ™ Агросайънсис, които ще бъдат предлагани от Дюпон™, те отново се разделят на две групи – инсектициди и фунгициди. Инсектицидите се делят на такива с биологично действие и органофосфорни.

Продуктите Делегат™ и Радиант™ са с едно и също активно вещество – спиниторан. Те са както в течна формулация, така и в гранулатна формула. Добре познатите досега на пазара от групата на органофосфорните продукти са Релдан™ и Дурсбан™. Освен за широкия им спектър за култури, те се използват и за фумигация на складове. Специфичното при тях е, че са газтоксин отделящи, което налага особено внимание на приложение. От групата на широкоспектърните инсектициди е добре познатият Ранер™, който се отличава с овоцидното си действие. Той е много толерантен спрямо полезната ентомофауна. Не на последно място е един от много широко използваните в зеленчукопроизводството продукти – Сенейс™. Той е с активно вещество спинозад, което е изцяло биологично, извлечено от почвената бактерия Saccaropolispora spinose.

От групата на фунгицидите са двата продукта Индар™ и Карамат™, които са с активно вещество фенбуконазол от групата на триазолите. И много добре познатият за лозарите и овощарите Систан™ Екозом. Дозата при него е в пъти завишена, благодарение на активното му вещество, което е в по-малка доза.КОРТЕВА АГРИСАЙЪНС БЪЛГАРИЯ

София 1766, жк. Младост 4, БПС София, сграда 1А, ет.1
факс:02/ 4898147