АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

„КАН Генезис“ - новият тренд в ефикасното хранене на растенията

„КАН Генезис“ - новият тренд в ефикасното хранене на растенията

НИТРОПЕТ БЪЛГАРИЯ е подразделениe на Nitrogenmuvek Ztr.

Нитрогенмювек е първият завод за амоняк и азотни торове в Унгария, построен през 1931г. в Петфурдо, област Веспрем - на около 80км от пристанище Будапеща/ Чапел.

Компанията е активен член в Европейската торова асоциация – FERTILIZERS EUROPE, редом с най-големите производители на торове в Европа.

Водещ продукт на Нитрогенмювек е CAN Genezis( калциев амониев нитрат с магнезий), който заема близо 80% от потреблението на азотни торове в Унгария. Също така е водещ в своя сегмент в останалите страни от Централна Европа.

Външнотърговските представителства на компанията обхващат още 12 страни от Централна и Източна Европа.

Основното направление в работата на екипа на Нитропет България е промотирането на CAN Genezis 39% и AN Genezis 33.5% за повишаване на ефикасността в храненето на растенията и постигането на максимални добиви в българските стопанства.

„КАН Генезис“ е високоефективен азотен тор за кисели и неутрални почви, който съдържа 39% активно вещество, изразени в 27% азот, 7% калций и 5% магнезий. Във всеки 1000 кг от продукта се съдържат 228 кг варуващ материал от фино смлян доломит (до 40 микрона), който влиза в взаимодействие с киселините в почвата (въглеродна, хумусна и др.) и се превръща в храна за растенията (калций, магнезий).

Използвайте „КАН Генезис“ при pH на почвите около и под стойност 7 като по-ефикасна алтернатива на амониев нитрат и уреа.

Поначало азотът определя относителната вегетативна маса на растенията през цялата вегетация, както е и в основата на формиране на добива. Правилният избор на азотен тор е поне толкова важен, колкото извършването на самото торене при нужните норми.

Защо „КАН Генезис“?

Основни предимства:
- ефикасно азотно и магнезиево хранене на растенията в комбинация с неутрализацията на кисели почви
- повишава устойчивостта на растенията при стресови състояния
- подобрява почвената структура и плодородие
- по-ниски разходи на декар
- по-високи добиви безупречна гранулометрия

В азота на „КАН Генезис“ са заложени в еднакво съотношение бавнодействащата амониева форма на азота и осигуряващият бързо въздействие нитратен азот. В следствие на това продуктът може да се прилага както за основно почвено торене, така и за подхранване на всички растения, развиващи се върху почви с неутрална и кисела реакция.

„КАН Генезис“ 39 % (27 % N + 7 % CaO, 5 % MgO) щади околната среда и подобрява почвената структура. С прилагането на всеки тон от продукта в почвата постъпва 228 кг подобрител на почвата. Под въздействието на доломита, намиращ се в „КАН Генезис“, се увеличава концентрацията на калций в почвата и стойността на pH, оказвайки неутрализиращо въздействие при почви с характерна кисела реакция. Ето защо с „КАН Генезис“ можем да осъществим устойчиво торене с азот. Благоприятно е и това, че доломитът (като компонент на изкуствения тор) се позиционира в непосредствена близост до възникващата киселина. Под въздействието на влагата, топло примесените частици с размер под 50 микрона доломитово брашно бързо реагират с компонента на амониевия нитрат, което води до бърза реакция. Така едновременно с азота се удовлетворяват значителните потребности на растителните култури от калций и магнезий.

„КАН Генезис“ е отличен тор за основно почвено торене на есенни и пролетни култури.

Предимството на „КАН Генезис“ се вижда добре при сравнението с амониевия нитрат (1.фигура).

Амониевият нитрат вкиселява почвата четири пъти повече от „КАН Генезис“. Показателят за алкалност на „КАН Генезис“ е много нисък, ето защо и при системна употреба може да се осъществи устойчиво торене с азотен тор. Предимство е и това, че доломитът, в качеството си на основен компонент, се позиционира в почвата в непосредствена близост до възникващата киселина при корените, респективно размерът на фините частици прави възможна една бърза реакция.

В резултат на това се подобрява структурата на почвата, нараства способността за предоставяне на азот и фосфор, както и на запаса от микроелементи и се активизират процесите в почвата. Това е сигурна предпоставка за по-високи добиви и по-добро качество на земеделската продукция.

При кисели почви с „КАН Генезис“ може да се постигне значително по-добро въздействие, отколкото с амониев нитрат, въпреки че той съдържа 7 единици азот в повече.

„КАН Генезис“ е гранулиран тор с безупречна гранулометрия (гранули в диапазон 2,5 - 6 мм), което позволява използването на продукта и при най-съвременните машини, с широк периметър на разпръскване. По-бавното усвояване на вода и разтворимост на гранулирания „КАН Генезис“ осигуряват непрекъснато снабдяване на растенията с азот, поради което е удачен и за предсеитбено торене.НИТРОПЕТ БЪЛГАРИЯ

София 1000,