АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Хигиена и дезинфекция на продукцията – плодове и зеленчуциХигиена и дезинфекция на продукцията – плодове и зеленчуци

През последните години са положени значителни усилия, за да се изследва влиянието на различни технологии на обработка и съхраняване на плодове и зеленчуци върху запазване ...

Maшини за следжътвена обработка на семенаMaшини за следжътвена обработка на семена

Задачата на машинната следжътвена обработка е съхраняване на събраната реколта и довеждане на зърнения материал до необходимото качество. То се постига с отделяне на изли ...

Ветеринарна диагностика и мерки при инфекциозни зоонози

Болестите, които се предават между хората и животните (зоонози), са над 150. Те могат да бъдат причинени от различни заразни агенти – вируси, бактерии, гъбички и паразити ...

Помпи с приложение в биоенергетикатаПомпи с приложение в биоенергетиката

Един от най-динамично развиващите се сектори на енергетиката е производството на биогорива и получаването на енергия от суровини с биологичен произход, различни от традиц ...