АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Оптимизиране на управлението и разходите на стадото с Фарм Сервиз България

Оптимизиране на управлението и разходите на стадото с Фарм Сервиз България

За успешния животновъд винаги е било важно да знае как неговите крави се развиват и какво мляко дават. В последните години освен информация за количеството издоено мляко все повече се търси и информация за качеството на доенето и здравния статус на кравата. Всичко това може да бъде намерено при фирма Фарм Сервиз България с продуктите на BouMatic. Основен фокус на американската фирма BouMatic е качественото, пълно и нежно издояване на животното. Още в доилния канал докато кравата е пред очите на дояча може да се види на електронния апарат не само колко мляко е издоено до момента, а също така дали кравата е разгонена, оцветяването на млякото, електропроводимостта – въобще всички важни аларми и то навременно. Така още от доилната зала кравата може да се отдели чрез селекционната врата или да се въведе важната информация за допълнителен преглед и мерки. Целта е доячът и фермерът да имат бърза и надеждна система за управление и контрол на стадото.

Специалистите на Фарм Сервиз България съветват, че при използването на тези възможности се постига повишаване производителността на фермата и икономии, а оттам и подобряване на икономическите резултати на стопанството. Също така не трябва да се забравя и един друг фактор за висока функционалност на фермата – правилното групиране на животните и по скорост на доене. В зависимост от избора на електронни апарати, те могат да показват количество издоено мляко през първите 30 секунди, 60 секунди и две минути. Не на последно място по важност е и температурата на млякото при доене. Тя е също важен показател за здравословното състояние на животното.

Всеки един фермер, интересуващ се от оптимизиране на управлението и разходите на своето стадо, може да потърси решение в системите, които Фарм Сервиз България предлага.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини