АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Автоматизирана система за компостиране от Балканика Енерджи

Автоматизирана система за компостиране от Балканика Енерджи

Балканика Енерджи предлага изпълнение на проекти “до ключ” – проектиране, изграждане, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация и поддръжка на автоматизирани системи за компостиране. Автоматизираните системи за компостиране са гаранция на крайното качество на компостирания материал. Инсталацията може да бъде експлоатирана с неспециализиран персонал. Системата се отличава с бърз монтаж и висока степен на автоматизация. Управлението е чрез PLC и външна конзола, която позволява визуализиране на параметрите на процеса. Автоматичните цикли на работа гарантират ефективност на процеса. Към системата може да се добави аериране.

Ежедневното разбъркване, разместване и аериране стимулира процеса и предотвратява натрупването на миризми. Друго предимство на технологията е спестяването на необходимостта от допълнителни площи за зреене на компоста, което намалява инвестиционните разходи за изграждане на площадки. Настоящата технология е компактна и подходяща при проекти с ограничена площ. Дължината на една линия е около 100м, като на първите 25м от линията се предвижда аериране на материала, което стимулира процеса на компостиране. Оперативните разходи са съществено по-ниски в сравнение с други технологии заради автоматизацията на системата. Тя е снабдена с електрически контролен панел, включително софтуер, който може да управлява системата дистанционно, както и да изпраща оперативна информация, показваща целия процес на работа. Предложената технология е с ниски експлоатационни и оперативни разходи.

Настоящата технология има разновидности и различни технически възможности. Инсталираната автоматизирана система за разбъркване може автоматично да преминава в повече от един ред или полуавтоматично, чрез оператор. Броят на редовете може да бъде определен съобразно необходимия капацитет.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини