АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина VI, брой 3, 2018

Технологични решения на НИТЦЗ Плантис за 2018 година

Технологични решения на НИТЦЗ Плантис за 2018 година

От няколко години НИТЦЗ Плантис прилага нови подходи към грижата за есенниците през есенно-зимния период – есенно следсеитбено торене с азот в края на ноември и началото на декември, вегетационно третиране на пшеницата с листни торове и фунгициди, както и изместване на част от борбата с плевелите през есента. Предвид честото редуване на топли и студени периоди растенията трябва да бъдат обезпечени с азот и то от нитратна форма за избягване на реутилизация на органичен азот и продължаване на процесите на братене и растеж. Изключително силен ефект има вегетационното третиране с листни торове и внасянето през есента на ключови за братенето и устойчивостта на ниски температури хранителни елементи. Има едно важно условие за запазване на високия добивен потенциал на пшеницата – неутрализиране на всички гъбни заболявания, започващи развитието си от ранните фенофази на растенията – кореново гниене, септориоза, брашнеста мана, фузариоза. Растенията не бива да влизат в зимния период заболели, защото заболяванията се развиват и нанасят големи щети. Затова есенното вегетационно третиране с листен тор и фунгицид трябва да стане задължително. Имунотехнологията Акрамет Класик, разработена в научно-изследователския център на Плантис, притежава свойствата и на двете групи. Класик е едновременно листен тор и продукт с фунгицидно действие, действащ чрез имунитета на растенията. Третирането се извършва в края на ноември и началото на декември във фаза 3-4-ти лист и начало на братене. Заедно с това се извършва торене с амониева селитра – 12-15кг/дка. Есенната борба срещу гъбните заболявания намалява значително заболеваемостта на растенията след възобновяване на вегетацията.

Друго важно и много ефективно мероприятие, което НИТЦЗ Плантис се стреми да въведе в практиката, е есенната борба с плевелите – хербицидна запечатка на пшеница с хлорсулфурон или вегетационно третиране с хербициди. Ранното елиминиране на плевелите запазва добивния потенциал на пшеницата и се избягват зачестилите напоследък инциденти с хербициди при пролетните пръскания. През пролетта полетата са сравнително чисти от плевели и при редовно прилагане на това третиране може да се стигне до избягване на пролетното третиране с хербициди.

При пшеницата и слънчогледа много важно за формиране на добива е наличието на няколко ключови микроелемента след цъфтежа – бор, цинк, манган и мед. Недостигът им води до непълноценно изхранване на формиращото се семе. Той е особено силен през продължителните летни горещини, с ниска въздушна влажност и е основната причина за загубата на добивен потенциал при слънчогледа през месец юли и първите дни на август. Затова Плантис е разработил вариант на листни торове Акрамет, наречен Микро, чрез който се доставят широк набор от хранителни елементи, включително ултрамикроелементи, имащи пряко отношение към оттока на вещества в семето. Третирането с него се извършва преди цъфтежа в доза 300гр/дка. Специално внимание е обърнато върху възможността за ефективното му внасяне чрез ултра малообемно пръскане със самолет или мотоделтаплан – 1л/дка.

При нахута Плантис предлага имунотехнологията Акрамет Ултра, която успешно се противопоставя на икономически важните заболявания при тази култура и същевременно внася ценни за развитието є микро- и ултрамикроелементи. Акрамет Ултра се превръща постепенно в хит сред овощари и зеленчукопроизводители със силния си ефект както върху общото състояние на растенията, така и върху устойчивостта срещу бактериози и едни от най-опасните гъбни заболявания при тези групи култури.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини